چرخه آب در جو

چرخه آب ارتباطات بين اتمسفر، هيدروسفر (آب كره) و ليتوسفر (سنگ كره) را توضيح مي‌دهد. تبخير آب اقيانوس‌ها، درياها، رودخانه‌ها جويبارها در اتمسفر باعث رسوب يا ته نشيني مي‌شود. آب مايعي بي بو و شفاف است كه از عناصر اكسيژن و هيدروژن تشكيل شده است. آب حلال خوبي است بدين معني كه بسياري از مواد مي‌توانند در آن به راحتي حل شوند.

آب براي حيات ما مهم است و بدون آن نمي‌توانيم زندگي كنيم. در

 حقيقت هيچ موجود زنده‌اي بدون آب نمي‌تواند زندگي كند. آب

 احتمالاً از زماني كه گازها از آتشفشانها منتشر شده روي اين

سياره قرار گرفته است. اتمسفر زمين اين آب را گرفته و مداوماً آن

در طول زمان به آن چيزي كه آن را چرخه آب مي‌ناميم، بازيافت

 كرده است. آب تبخير مي‌شود و ابرها را تشكيل مي‌دهد و ابرها

 باران و برف فراهم مي‌كنند كه در رودخانه‌ها، درياچه‌ها، منابع

زيرزميني و اقيانوس كه منشاء بيشتر تبخير مي‌باشند، جمع مي

شوند. آب ماده‌اي كامل براي چرخه آب مي‌باشد، زيرا داراي نقطه

جوش بالا و نقطه اغماء پايين مي‌باشد.

كشش سطحي آب (توانايي يك ماده براي چسبيدن به خودش)

باعث مي‌شود كه آب به ماده‌اي عالي تبديل مي‌كند كه بسياري

 از اشياء روي آن شناور مي‌شوند. آب نه تنها به خود مي‌چسبد ب

لكه به سطوح ديگر نيز مي‌چسبد و همين حالت باعث مي‌شود

كه برخلاف جاذبه حركت كند كه اين امر براي گياهان در هنگام

انتقال آب از خاك به مرگ‌ها خيلي مهم مي‌باشد. حركت رو به

بالاي آب به عنوان خاصيت مرئينگي يا حركت موئينگي معروف

مي‌باشد.

+ نوشته شده توسط سلیمان فروزنده شهرکی در پنجشنبه هفتم دی 1385 و ساعت 9:54 |

تحليل چرخة آب

آب براي تغذية حيوانات و گياهان ضروري است. آب در علم و صنعت براي توليد بسياري از محصولات استفاده مي‌شود. آبراه‌ها براي انتقال مواد و دفع ضايعات بكار مي‌روند. همچنين آب واسطه‌اي خنك كننده، تمييز كننده سرگرمي است.

احتمالاً هنگامي كه گازها از آتشفشانها خارج مي‌شوند، آب بر روي اين سياره از اين گازها منشاء گرفته است.

جو زمين اين آب را به دام انداخته و بطور مداوم در طي زمان آنرا بازيافت كرده تا به چيزي كه امروزه چرخة آب ناميده مي‌شود. تبديل شده است. آب تبخير مي‌شود و ابرها را شكل مي‌دهد. ابرها باران و برف را بوجود آورده و آنها نيز در رودخانه‌ها، درياچه‌ها، مخازن زيرزميني و اقيانوسها كه منبع تبخير بيشتر هستند جمع مي‌شوند.

چرخة‌ آب نيروي پيشبرندة اصلي روي سيارة ما است. آب در حركت مداوم است و به جو رفته (تبخير) تا اقيانوسها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و نهرها را بوجود مي‌آورد. وقتي جو نتوانند بيشتر از اين رطوبت ابرها را تأمين كند. باران، برف، تگرگ يا رگبار خواهيم داشت. آب طي ساز و گاري خاص در اثر آب شدن برفي كه طي ماههاي زمستان جمع شده است به زهكشي مي‌شود. اين آب بر روي سطح زمين جاري شده و نهايتاً بصورت آب زيرزميني به درون زمين نفوذ مي‌كند.

چرخة آب يا چرخة هيدرولوژي، نيروي پيش برندة اصلي است آب براي

حيات هركسي اهميتدارد.درنگاه اول آب اطراف ما وجود دارد.اما ما

بهاهميت آن پي نمي‌بريم.

 آيا ما بدون آب و غذا مي‌توانيم زنده بمانيم. معمولاً ازاينكه مي‌شنونم

انسان بدون غذا بيشتر زنده مي‌ماند تا بدون آب مبهوت مي‌شونیم. انسان

تنها مي‌تواند تا 3 روز بدون آب زنده بماند. بعد از اين زمان كليه‌ها بيشتر از

آن كار نمي‌كنند و نمي‌توانند ضايعات بدن را دفع كنند. بدن ما به آب تميز و

تازه نياز دارد تا زنده بماند. آب آلوده يا شور به بدن ما كمك نخواهد كرد.

آب در جو طي چرخة آب مي‌چرخد. آب روي زمين تبخير شده و به ابر تبديل مي‌شود. وقتي شرايط مساعد است، ابر آب يا نزولات جوي آزاد مي‌كند.

+ نوشته شده توسط سلیمان فروزنده شهرکی در پنجشنبه هفتم دی 1385 و ساعت 9:53 |

نمودار چرخه آب

Diagram of the water cycle in Farsi.

چرخه آب

چرخه آب(چرخه هيدرولوژي هم ناميده مي شود) مسافرتي است كه آب در حين چرخش و انتقال از زمين به آسمان و بازگشت مجدد به زمين انجام مي دهد.

 

 

گرماي خورشيد، انرژي لازم براي تبخير آب از سطح زمين(اقيانوسها، درياچه ها و غيره) را فراهم مي كند. گياهان هم آب را به هوا پس مي دهند(اين فرآيند تعريق ناميده مي شود). بخار آب متراكم شده و قطرات ريزي را در ابرها به وجود مي آورد. هنگامي كه ابرها با هواي سرد بالاي سطح زمين برخورد مي كنند بارندگي(باران، تگرگ يا برف) آغاز شده و آب به خشكي(يا دريا) برمي گردد. قسمتي از بارش، بر روي خشكيها مي بارد. بخشي از آب، بين لايه هاي سنگ ورس محصور مي شود كه اين آب محصور شده، آب زيرزميني ناميده مي شود. اما قسمت عمده آب، به صورت روان آب جريان مي يابد(روي سطح زمين يا زيرزمين) تا در نهايت به صورت آب شور به دريا برگردد.

 

چرا درياها شورند؟

آبي كه در رودخانه ها جريان دارد، مقادير اندكي از نمكهاي معدني را از سنگ و خاك بستر رود مي كند. اين آب كه داراي اندكي نمك است، به سمت درياها و اقيانوسها جريان مي يابد. به هنگام تبخير(وانجماد يخهاي قطبي) تنها آب اقيانوسها تبخير مي شود و نمك به صورت محلول در اقيانوس باقي مانده و تبخير نمي شود. بنابراين با گذشت زمان، آب باقيمانده شورتر و شورتر مي شود.

 

 

 
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سلیمان فروزنده شهرکی در پنجشنبه هفتم دی 1385 و ساعت 9:51 |